Logo szpitala w Branicach

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bpa Józefa Nathana w Branicach

ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

Kontakt

Samodzielny Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. Ks. Bpa Józefa M. Nathana
48-140 BRANICE, ul. Szpitalna 18

WAŻNE TELEFONY:

Gabinet ordynatora: 77 403 43 72

Gabinet neurologopedów: 77 403 43 77

Gabinet lekarski: 77 403 43 71

Dyżurka pielęgniarska II p: 77 403 43 75

Dyżurka pielęgniarska III p: 77 403 43 70

Sekretariat: 77 403 43 74

Budka telefoniczna na II p: 77 802 14 10

e-mail: sekretariat@swsb.pl