Logo szpitala w Branicach

Specjalistyczny Szpital im. ks. bpa Józefa Nathana w Branicach

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej znajduje się na II oraz III piętrze pawilonu „J” Specjalistycznego Szpitala im. ks. bpa Józefa Nathana w Branicach . Oddział posiada 65 łóżek w ramach pokojów jedno, dwu i trzyosobowych, dostosowanych do potrzeb pacjentów z problemami neurologicznymi. Dodatkowo dla pacjentów, którzy wymagają zwiększonej opieki ze względu na stan zdrowia w oddziale funkcjonuje sala wzmożonego nadzoru.

Oddział prowadzi kompleksową rehabilitację pacjentów po udarze mózgu, po urazach czaszkowo-mózgowych, pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, zespołami bólowymi kręgosłupa, po urazach rdzenia kręgowego z porażeniem dwu i czterokończynowym oraz z zaburzeniami funkcji obwodowego układu nerwowego.

Pododział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Pododział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej przyjmuje pacjentów na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza specjalistę (np. neurologa, neurochirurga, ortopedę, reumatologa, itd.) z Poradni Specjalistycznej. Skierowanie należy dostarczyć drogą listowną lub osobiście do sekretariatu Szpitala.

W celu uzyskania informacji o przyjęciu skierowania do realizacji prosimy o kontakt telefoniczny 77 403 43 74.

Po weryfikacji skierowania pod względem formalnym i kwalifikacji przez ordynatora oddziału, pacjent zostaje wpisany do kolejki oczekujących. Czas oczekiwania na przyjęcie do pododdziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wynosi około 1-2 lat.

Zawiadomienie o terminie przyjęcia pacjent otrzymuje listownie na około 6 miesięcy przed terminem przyjęcia. W razie konieczności uzupełnienia skierowania o dodatkowe informacje sekretariat oddziału będzie się niezwłocznie kontaktował z pacjentem drogą listowną lub telefoniczną.

Widok z wirydarza na pawilon J

Widok na pawilon J

Pawilon J

Widok z tarasu Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

Sala pojedyncza

Sala pojedyncza

Sala chorych

Sala chorych

Sala intensywnego nadzoru medycznego

Sala intensywnego nadzoru medycznego

Świetlica

Świetlica

Ćwiczenia usprawniające odbywają się w pracowni terapii ręki, w dwóch salach kinezyterapii oraz w trzech salach do terapii nowoczesnymi metodami rehabilitacji, wyposażonych w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt między innymi:

Robot AMADEO

System rehabilitacji kończyn górnych - robot AMADEO

W oddziale znajdują się także dwie sale do fizykoterapii wyposażone w sprzęt do wykonywania zabiegów:

  • krioterapii miejscowej,
  • masażu uciskowego-pneumatycznego,
  • laseroterapii,
  • leczenia światłem spolaryzowanym,
  • elektrostymulacji,
  • magnetoterapii.

Oddział posiada odrębną salę do hydroterapii wyposażoną w wysokiej klasy wannę do kąpieli wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa ze sterowaniem elektronicznym oraz wirówkę do masażu kończyn górnych.

Hydroterapia

Hydroterapia

Copyright ©Specjalistyczny Szpital im. ks. bpa Józefa Nathana w Branicach